Facebook Pixel
Saaremaa on rahvusvaheliselt tunnustatud roheline sihtkoht Saaremaa Minusaaremaa.ee

Saaremaa on rahvusvaheliselt tunnustatud roheline sihtkoht

9. august 2023

Saaremaa sihtkohana läbis juba teist korda rahvusvahelise Green Destinations standardi järgse auditeerimise. Saavutatud 8,8 punktiga on jõutud kuldtasemele, kusjuures järgmisest ehk plaatinast on veel puudu kõigest 0,2 punkti. 

Auditis hinnatakse kümnepallisüsteemis sihtkoha vastavust ligi sajale erinevale kriteeriumitele kuues erinevas kategoorias, mis puudutavad sihtkoha:

  • loodust (kogu ökosüsteemi)
  • keskkonda (veekäitlus, õhukvaliteet, prügimajandus)
  • kliimat
  • kultuuri ja traditsioone
  • elanike sotsiaalset heaolu (sh elanike tervis, tööhõive)
  • ettevõtluskeskkonda ja kliendisõbralikkust
  • elanike kaasatust ja omavalitsuse juhtimist


Kuigi auditeerimisel ei hinnata eraldi üksikuid ettevõtteid vaid kogu ettevõtluskeskkonna üldpilti, on iga ettevõtte järjepideval keskkonnateadlikul tegevusel ja keskkonnanäitajatel oluline roll sihtkoha auditi lõpptulemusele. Oluline roll on ka ilmastikumuutustega toimetulekul ja kriisijuhtimisoskustel.

Audiitorite hinnangul on Saaremaa kindlasti üks kõige kestlikemaid turismisihtkohti Eestis, kus toimiv looduskaitse ja saarlaste loodushoidlik elulaad on kestlikkuse tugevad alused.

Audit toob välja nii kitsaskohad kui võimalused, mida ja kuidas paremini teha, et suurendada turismi positiivseid mõjusid sihtkohale. Selleks, et järgmisel auditil, mis toimub juba kahe aasta pärast, aastal 2025, saavutada veelgi parem tulemus, on oluline suurendada sektorite vahelist koostööd, luua seiremehhanismid ja tõsta üldist teadlikkust kestlikkuse edendamise võimalustest.

Piirkondlike partnerite ja esindajate toel on auhindu ja sertifikaate saanud enam kui 120 sihtkohta 25 riigis. 

Uudised

17. aprill 2024

Reklaamivõimalus Delfi eriprojektis „Seikle Eestis“

Vaata rohkem

15. aprill 2024

Reklaamivõimalus Postimehe eriväljaandes "Sel aastal puhkan Eestis. Suvi 2024."

Vaata rohkem

1. aprill 2024

KUTSE Norra ekspordiseminarile 16. aprillil

Vaata rohkem

27. märts 2024

Saare maakonna ettevõtlusuudised - infokiri 28.03.2024

Vaata rohkem

26. märts 2024

Rohekontori infopäev 4. aprillil

Vaata rohkem

4. märts 2024

KUTSE Sinilipu infopäevale 12. märtsil

Vaata rohkem

28. veebruar 2024

Turismiettevõtjate eksperdi kaasamise programm 2024

Vaata rohkem

28. veebruar 2024

Välisinvesteeringute seminar 26. märtsil

Vaata rohkem

27. veebruar 2024

KUTSE seminarile "Tuuleenergeetika väärtusahel", 20. märtsil

Vaata rohkem

20. veebruar 2024

Saare maakonna ettevõtlusuudised - infokiri 21.02.2024

Vaata rohkem

Ole kursis Saaremaa uudistega

Küsimused ja ettepanekud

SA Saare Arenduskeskus

www.sasak.ee
info@sasak.ee
+372 452 0570

Toetavad

Minusaaremaa.ee - Saaremaa info. Sündmused, töökuulutused, kinnisvara Saaremaal