Facebook Pixel
Saaremaa on rahvusvaheliselt tunnustatud roheline sihtkoht Saaremaa Minusaaremaa.ee

Saaremaa on rahvusvaheliselt tunnustatud roheline sihtkoht

9. august 2023

Saaremaa sihtkohana läbis juba teist korda rahvusvahelise Green Destinations standardi järgse auditeerimise. Saavutatud 8,8 punktiga on jõutud kuldtasemele, kusjuures järgmisest ehk plaatinast on veel puudu kõigest 0,2 punkti. 

Auditis hinnatakse kümnepallisüsteemis sihtkoha vastavust ligi sajale erinevale kriteeriumitele kuues erinevas kategoorias, mis puudutavad sihtkoha:

  • loodust (kogu ökosüsteemi)
  • keskkonda (veekäitlus, õhukvaliteet, prügimajandus)
  • kliimat
  • kultuuri ja traditsioone
  • elanike sotsiaalset heaolu (sh elanike tervis, tööhõive)
  • ettevõtluskeskkonda ja kliendisõbralikkust
  • elanike kaasatust ja omavalitsuse juhtimist


Kuigi auditeerimisel ei hinnata eraldi üksikuid ettevõtteid vaid kogu ettevõtluskeskkonna üldpilti, on iga ettevõtte järjepideval keskkonnateadlikul tegevusel ja keskkonnanäitajatel oluline roll sihtkoha auditi lõpptulemusele. Oluline roll on ka ilmastikumuutustega toimetulekul ja kriisijuhtimisoskustel.

Audiitorite hinnangul on Saaremaa kindlasti üks kõige kestlikemaid turismisihtkohti Eestis, kus toimiv looduskaitse ja saarlaste loodushoidlik elulaad on kestlikkuse tugevad alused.

Audit toob välja nii kitsaskohad kui võimalused, mida ja kuidas paremini teha, et suurendada turismi positiivseid mõjusid sihtkohale. Selleks, et järgmisel auditil, mis toimub juba kahe aasta pärast, aastal 2025, saavutada veelgi parem tulemus, on oluline suurendada sektorite vahelist koostööd, luua seiremehhanismid ja tõsta üldist teadlikkust kestlikkuse edendamise võimalustest.

Piirkondlike partnerite ja esindajate toel on auhindu ja sertifikaate saanud enam kui 120 sihtkohta 25 riigis. 

Uudised

2. oktoober 2023

Järelevaadatav veebiseminar "Uue ajastu töökultuur ja tööõnn"

Vaata rohkem

29. september 2023

Ettevõtete süsiniku jalajälje hindamise programm 2023

Vaata rohkem

28. september 2023

Saaremaa Ettevõtlusakadeemia veebikoolitus "Sisuturunduse meistriklass" 17. - 18. oktoobril

Vaata rohkem

27. september 2023

KUTSE veebiseminarile "Uue ajastu töökultuur ja tööõnn", 2. oktoobril

Vaata rohkem

26. september 2023

KUTSE Saaremaa Ettevõtluspäeva konverentsile "Jäätmed kui ressurss?!", 5. oktoobril Thule Kojas

Vaata rohkem

19. september 2023

Saare maakonna ettevõtlusuudised - infokiri 20.09.2023

Vaata rohkem

15. september 2023

KUTSE Ettevõtlusnädala sündmustele 2. - 6. oktoobril

Vaata rohkem

9. august 2023

Saare maakonna ettevõtlusuudised - infokiri 10.08.2023

Vaata rohkem

9. august 2023

Saaremaa on rahvusvaheliselt tunnustatud roheline sihtkoht

Vaata rohkem

2. august 2023

Kutse messikülastusele: Free From Food & Health Ingredients, 21. - 23.11.2023 Amsterdam

Vaata rohkem

Ole kursis Saaremaa uudistega

Küsimused ja ettepanekud

SA Saare Arenduskeskus

www.sasak.ee
info@sasak.ee
+372 452 0570

Toetavad

Minusaaremaa.ee - Saaremaa info. Sündmused, töökuulutused, kinnisvara Saaremaal