SA Saare arenduskeskus Saaremaa Minusaaremaa.ee

SA Saare arenduskeskus

Saare Arenduskeskus pälvis EASi tunnustuse kui 2015. aasta parim ettevõtluse arendaja.

Saare Arenduskeskus kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kuhu kuuluvad kõigis maakondades paiknevad organisatsioonid, mis pakuvad tasuta nõustamisteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele, alustavatele ja tegutsevatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele. Tegemist on suurima üle-eestilise nõustamisvõrgustikuga. Võrgustiku koordinaatori rolli täidab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS).

Tegemisi rahastab Eesti riik läbi EAS-i, kohalikud omavalitsused ja mitmed projektid. Saare Arenduskeskuse suurim ressurss on tema töötajad: kompetentsed, särasilmsed, nutikad ja maakonna arengutele pühendunud.

Sihtasutuse eesmärgiks on läbi professionaalsete tugiteenuste kaasa aidata kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ja kodanikeühenduste arengule Saare maakonnas.

Saare Arenduskeskuse teenused on eelkõige:

 • äriplaanide koostamise nõustamine;
 • info edastamine toetusprogrammide ja riiklike tugiteenuste osas;
 • baaskoolituste korraldamine.

Saare Arenduskeskuse peamised kliendid on:

 • ettevõtjad, sealhulgas potentsiaalsed ja alustavad ettevõtjad;
 • mittetulundusühingud ja sihtasutused;
 • kohalikud omavalitsused ja nende allasutused

SAK töötajad juhinduvad asutuse eetikakoodeksist!

Saare Arenduskeskuse nõukogu ja juhatuse koosseis:

 • Maire Forsel
 • Kalev Kütt
 • Raido Liitmäe
 • Nalmond Meri
 • Rando Kubits

Juhatus:

 • Rainer Paenurk

Dokumendid:

SAK pälvitud EAS tunnustused:

 • 2017. aasta parima klientide tagasisideskooriga ettevõtluskonsultant
 • 2015. aasta parim ettevõtluse arendaja
 • 2014. aasta parim MAK-võrgustiku keskus
 • 2014. aasta parim kodanikuühiskonna arendaja
 • 2014. aasta parim ettevõtluse arendaja nominent
 • 2013. aasta parim kodanikuühiskonna arendaja nominent
 • 2012. aasta parim omavalitsuste nõustaja nominent
 • 2011. aasta parim MAK-võrgustiku keskus
 • 2011. aasta parim ettevõtete nõustaja
 • 2010. aasta parim ettevõtjate nõustaja nominent

Ole kursis Saaremaa uudistega

Küsimused ja ettepanekud

SA Saare Arenduskeskus

www.sasak.ee
info@sasak.ee
+372 452 0570

Toetavad

Minusaaremaa.ee - Saaremaa info. Sündmused, töökuulutused, kinnisvara Saaremaal