Ettevõtjale Saaremaa Minusaaremaa.ee

Ettevõtjale

Lisaks tugevale toiduainetööstusele, toimivale turismi, IKT ja puiduväärindussektorile on Saaremaal olemas potentsiaal, inimkapital, teadmised ja ettevõtlikkus selleks, et luua meremajanduses innovatsiooni. 

Laevaehituse mõiste on oluliselt laienemas, hõlmates tänapäeval ka targad merega seotud süsteemid, mehitatud ja autonoomsed laevad, ujuvad tuulikud, poid, sadamate süsteemid, ujuvad pumbad ja struktuurid, allveeseadmed, robotid laineenergia seadmed jne. 

Oleme unikaalses seisus, kus meil on selles majandussektoris olemas terviklikud tarneahelad ja võimekus teostada keerulist tootearendust projekteerimisest kuni reaalse teostuseni. Avamere tuulikuparkide tulek on ilmselt sajandi muutus Saare maakonna majanduselus, mis võimaldab laevaehituse kõrvale luua uued sektorid, seadmete tootmise ja avameretööstuse.

Siit leheküljelt leiab iga ettevõtja abi ja nõu kuidas oma äri Saaremaal käivitada või kasvatada.
 

Teenused ettevõtjale

Tööandjale

Ettevõtjate ja ettevõtete ühendused

Ettevõtjalt ettevõtjale

Ole kursis Saaremaa uudistega

Küsimused ja ettepanekud

SA Saare Arenduskeskus

www.sasak.ee
info@sasak.ee
+372 452 0570

Toetavad

Minusaaremaa.ee - Saaremaa info. Sündmused, töökuulutused, kinnisvara Saaremaal