Saaremaa tudengistipendium Saaremaa Minusaaremaa.ee

Saaremaa tudengistipendium

Lahenda mõni ettevõtte probleem Saaremaa tudengistipendiumi abiga 

 

Saare Arenduskeskus koostöös Saaremaa vallaga on välja töötanud Saaremaa Tudengistipendiumi statuudi, mille peamiseks eesmärgiks on üliõpilaste ja Saaremaa ettevõtete vahelise koostöö arendamine. Koostöö raames saavad üliõpilased lahendada probleeme, viia läbi praktikat, kirjutada uurimis-, kursuse-, kui ka lõputöid ettevõtete välja pakutud teemadel. 

Igal aastal kuulutatakse välja kuni neli stipendiumi. Ühe stipendiumi suurus bakalaureuseõppes õppivale üliõpilasele/üliõpilaste grupile on kuni 4500 eurot aastas (või 2250 eurot semestris) ja magistri- ning doktoriõppes õppivale üliõpilasele/üliõpilaste grupile kuni 5500 eurot aastas (või 2750 eurot semestris). Pool stipendiumisummast paneb välja Saaremaa vald ning teise poolega panustab stipendiaatettevõte ise. Stipendiumi rakendamise täpsed tingimused, lähteülesanne ja kestus lepitakse kokku ettevõtja ja valituks osutunud stipendiaadi vahel.

 

Kutsume üles ettevõtteid kaasama üliõpilasi, viimaks ellu mõni idee või leida lahendus konkreetsele probleemile. Selleks on hetkel kolm suurepärast võimalust:

 

·       Tartu Ülikooli Futulabi projektipraktika

Esita oma projektiidee kuni 20. septembrini aadressil https://praktika.ut.ee/projektipraktika/ . Klõpsa “Esita projekt” ja laadi alla taotlusvorm. Täidetud taotlusvorm tuleb üles laadida samal lehel. Esitatud ideed vaatab üle ja tagasisidestab TÜ projektipraktika koordinaator ning Ülikool levitab neid sobivate erialade tudengite seas. Üliõpilased saavad esitatud projektidega liituda kuni 30. septembrini, kusjuures ühe projektiga võib liituda 3-10 üliõpilast eri õppekavadelt. Projektipraktika kursus lõppeb detsembris 2022, mil ettevõte saab lahenduse oma lähteülesandele.

Projektipraktika on tööandjale suurepärane võimalus üliõpilastega koostöös läbi viia uuringuid (nt. töötajate rahulolu hindamiseks, mõne tegevuse käivitamiseks, tootearenduseks, turuanalüüsiks vms.), toetada oma tegevusi teaduspõhise kompetentsiga, leida lahendusi või teostada ideid, millele igapäevategevuste kõrvalt aega ei leidu.

Protsessi koordineerib TÜ majandusteaduskond, kes viib läbi projekti juhendajatele infoseminari ja vajadusel toetab kogu protsessi vältel. Idee esitajad on parima tulemuse saamiseks ka projekti juhendaja rollis. 

 

·       Ettevõtte enda nimeline stipendium Tallinna Tehnikaülikoolis

Palume ettevõtjatel omanimelise stipendiumi väljaandmise huvist ja lähteülesandest (probleemi lühikirjeldus, mida stipendiumiga lahendada soovitakse) märku anda 14. septembriks aadressilrainer@sasak.ee . Lisaküsimused samal e-mailil või telefonitsi: 553 7536.

 

TalTechi stipendiumikonkursi ajakava: 

o   14. septembrini ettevõtete huvi koondamine.

o   Kuni 23. september koostööpartneritega kokkulepete tegemine.

o   27. september - 18. oktoober stipendiumikonkursil kandideerimine.

o   27. oktoober - 18. november stipendiaatide valik.

o   22. november stipendiaatide nimekirja avalikustamine veebis.

o   8. detsember stipendiumiaktus

 

·       Saaremaa tudengistipendium Tartu Ülikoolis

Palume ettevõtjatel Saaremaa tudengistipendiumi väljaandmise huvist ja lähteülesandest (probleemi lühikirjeldus, mida stipendiumiga lahendada soovitakse) märku anda 14. septembriks aadressilrainer@sasak.ee . Lisaküsimused samal e-mailil või telefonitsi: 553 7536.

 

 

Ole kursis Saaremaa uudistega

Küsimused ja ettepanekud

SA Saare Arenduskeskus

www.sasak.ee
info@sasak.ee
+372 452 0570

Toetavad

Minusaaremaa.ee - Saaremaa info. Sündmused, töökuulutused, kinnisvara Saaremaal