Biosfääri programmiala logo kasutamine Saaremaa Minusaaremaa.ee

Biosfääri programmiala logo kasutamine

Lääne-Eesti saared (Saaremaa, Muhumaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu ja neid ümbritsevad väikesaared) kuuluvad aastast 1990 UNESCO programmi „Inimene ja biosfäär“ (ingl k MaB) võrgustikku.

UNESCO programmi „Inimene ja biosfäär“ ametlikku logo võib kasutada kogu Lääne-Eesti biosfääri programmialal, objektide tähistamiseks ning programmi elluviimisega seotud ettevõtmiste juures (nagu konverentsid, seminarid, trükised jms.). Samuti võiksid keskkonnasõbralikud ettevõtted end tutvustada kui biosfäärialal tegutsevaid ning kasutada UNESCO logo oma kodulehtedel, reklaammaterjalides jne.

UNESCO logo ei ole lubatud kasutada biosfäärialal toodetud toodetel. Selle asemel kasutatakse toodetel väikses kirjas selgitust: „Toodetud UNESCO võrgustikku kuuluval Lääne-Eesti saarte biosfäärialal“.

Kui Eestis üldiselt müüvad sõnad „Saaremaa“ ja „Hiiumaa“ siis väljaspool Eestit need sõnad oma tähendust välja ei kanna. Küll annab UNESCO tootele „kaalu“ just välisturgudel, kus see märk on tuntud ja hinnatud.

UNESCO logo on ülemaailmselt tuntud kvaliteedimärk.

UNESCO logo annab seda kasutavale ettevõttele või tootele/teenusele keskkonnasõbraliku kuvandi ja märgib selle kuuluvust ülemaailmsesse tunnustatud võrgustikku.

UNESCO alad pakuvad kindlasti huvi võimalikele investoritele, kes on huvitatud tänastest trendidest säästva majandamise suunal ja kellele on oluline keskkonna seisund.

Logo kasutamise soovist palume teatada Lääne-Eesti saarte biosfääriala spetsialistile Lia Rosenbergile (Lia.Rosenberg@keskkonnaamet.ee; 5690 6205). Logo kasutamiseks sõlmitakse Keskkonnaameti ja logo kasutaja vahel koostööleping.

Loe lähemalt Keskkonnaameti kodulehelt.

Ole kursis Saaremaa uudistega

Küsimused ja ettepanekud

SA Saare Arenduskeskus

www.sasak.ee
info@sasak.ee
+372 452 0570

Toetavad

Minusaaremaa.ee - Saaremaa info. Sündmused, töökuulutused, kinnisvara Saaremaal